MobileSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Sans Digital MobileSTOR MS28X - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage

Sans Digital MobileSTOR MS28X - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) JBOD Storage

20.270.000 ₫

Sans Digital MobileSTOR MS28X12G - 8 Bay 2.5 tower SAS/SSD/SATA to 2 * HD mini-SAS (SFF8644) 12G JBOD storage

Sans Digital MobileSTOR MS28X12G - 8 Bay 2.5 tower SAS/SSD/SATA to 2 * HD mini-SAS (SFF8644) 12G JBOD storage

28.302.000 ₫

Sans Digital MobileSTOR MS28X6G - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) 6G JBOD Storage

Sans Digital MobileSTOR MS28X6G - 8 Bay 2.5 tower SAS / SSD / SATA to 2 * mini-SAS (SFF8088) 6G JBOD Storage

21.215.000 ₫

Sans Digital MobileSTOR MS28XP - 8 Bay 2.5 Tower 6G SAS / SSD / SATA RAID 5 Storage w/ 6G PCIe 2.0 x8

Sans Digital MobileSTOR MS28XP - 8 Bay 2.5 Tower 6G SAS / SSD / SATA RAID 5 Storage w/ 6G PCIe 2.0 x8

33.027.000 ₫