MobileSTOR

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Sans Digital MobileSTOR MS12X12 - 12 Bay SATA/SAS to 12G SAS Expander JBOD Enclosure (Black)

Sans Digital MobileSTOR MS12X12 - 12 Bay SATA/SAS to 12G SAS Expander JBOD Enclosure (Black)

$2,949.92

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+ - 12 Bay SATA/SAS to 6G SAS Expander JBOD Enclosure (Silver)

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+ - 12 Bay SATA/SAS to 6G SAS Expander JBOD Enclosure (Silver)

$2,339.59

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+B - 12 Bay SATA/SAS to 6G SAS Expander JBOD Enclosure (Black)

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+B - 12 Bay SATA/SAS to 6G SAS Expander JBOD Enclosure (Black)

$2,339.59

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+BHG - 12 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Expander Tower (Black)

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+BHG - 12 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Expander Tower (Black)

$3,631.47

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+HG - 12 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Expander Tower (Silver)

Sans Digital MobileSTOR MS12X6+HG - 12 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Expander Tower (Silver)

$3,631.47

Sans Digital MobileSTOR MS1CT+ - 1 Bay SATA to USB 3.0 / eSATA / 1394b Single Bay Enclosure w/ Removable Tray

Sans Digital MobileSTOR MS1CT+ - 1 Bay SATA to USB 3.0 / eSATA / 1394b Single Bay Enclosure w/ Removable Tray

$221.74
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.