NAS/Workstation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

TOSHIBA 2TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA200V)

TOSHIBA 2TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA200V)

2.967.000 ₫

TOSHIBA 3TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA300V)

TOSHIBA 3TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA300V)

3.933.000 ₫

TOSHIBA 4TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA400V)

TOSHIBA 4TB 7200 RPM 64MB Cache Surveillance SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MD03ACA400V)

5.842.000 ₫