• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Networking X-Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

5.497.000,00 ₫

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

8.395.000,00 ₫

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports (X1018)

8.395.000,00 ₫

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports (X1018)

Dell Networking X1018P Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE PoE and 2x 1GbE SFP ports ( X1018P)

12.052.000,00 ₫

Dell Networking X1018P Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE PoE and 2x 1GbE SFP ports ( X1018P)

Dell Networking X1026 Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

9.292.000,00 ₫

Dell Networking X1026 Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports ( X1026)

Dell Networking X1026P Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE PoE (up to 12x PoE+) and 2x 1GbE SFP ports ( X1026P)

17.135.000,00 ₫

Dell Networking X1026P Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE PoE (up to 12x PoE+) and 2x 1GbE SFP ports ( X1026P)