Networking X-Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Số Port

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered Layer1

3.445.200 ₫

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports Layer1

5.234.790 ₫

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports (X1018)

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports (X1018) Layer1

5.234.790 ₫

Dell Networking X1018P Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE PoE and 2x 1GbE SFP ports ( X1018P)

Dell Networking X1018P Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE PoE and 2x 1GbE SFP ports ( X1018P) Layer1

7.646.430 ₫

Dell Networking X1026 Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

Dell Networking X1026 Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports ( X1026) Layer1

6.986.100 ₫

Dell Networking X1026P Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE PoE (up to 12x PoE+) and 2x 1GbE SFP ports ( X1026P)

Dell Networking X1026P Smart Web Managed Switch, 24x 1GbE PoE (up to 12x PoE+) and 2x 1GbE SFP ports ( X1026P) Layer1

10.785.390 ₫