NVIDIA Quadro

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink

Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink

20.500.000 ₫

Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink

Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink

51.400.000 ₫ 46.900.000 ₫

Nvidia Quadro RTX6000, 24GB, 4DP, VirtualLink

Nvidia Quadro RTX6000, 24GB, 4DP, VirtualLink

103.500.000 ₫

Nvidia Quadro RTX 8000, 48GB, 4DP, VirtualLink

Nvidia Quadro RTX 8000, 48GB, 4DP, VirtualLink

148.000.000 ₫

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.750.000 ₫

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

NVIDIA® Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

3.600.000 ₫