Option ThinkSystem

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Ethernet adapters
Memory

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

19.420.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

13.780.000 ₫

Lenovo ThinkVision E2054 19.5-inch LED Backlit LCD (60DFAAR1WW)

Lenovo ThinkVision E2054 19.5-inch LED Backlit LCD (60DFAAR1WW)

1.950.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

18.990.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

13.770.000 ₫

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

ThinkSystem 550W(230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply (7N67A00882)

2.650.000 ₫