• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

x86 Rackmount

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2603 v2

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2 (10M Cache, 1.80 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
162.780.000,00 ₫

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2609 v2

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
164.850.000,00 ₫

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2620 v2

 • (1) Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
167.370.000,00 ₫

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2630 v2

 • (1) Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
172.000.000,00 ₫

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2637 v2

 • (1) Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v2 (15M Cache, 3.50 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
180.640.000,00 ₫

Oracle’s Sun Server X4-2L E5-2640 v2

 • (1) Intel® Xeon® 8 Cores Processor E5-2640 v2 (20M Cache, 2.00 GHz) (for factory Installation)
 • 8 GB DDR3-1600 DIMM (for factory installation)
 • Hard Drive : None (2.5")
 • Sun Storage 6 Gb/sec SAS PCIe RAID HBA, Internal 8 Port ( RAID levels 0,1, 5, 6 )
 • 4 x onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports
 • 8 x  2.5-inch front hot-swappable disk SAS/SATA
 • Platinum rated, 1000W 100-240 VAC
 • Rack (2U), Tool-less rack mounting slide rail kit
 • Warranty : The Sun Server X4-2L system comes with a one-year warranty
178.140.000,00 ₫