PCIe NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

$107.21

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

$166.72

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

$321.21

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

$668.25

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

$254.90

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

$432.72