PCIe NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

$109.52

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

$170.31

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

$328.12

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

$682.63

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

$260.39

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

$442.04