PCIe NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 970 EVO 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E250BW)

Samsung 970 EVO 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E250BW)

3.380.000 ₫

Samsung 970 EVO 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E500BW)

Samsung 970 EVO 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E500BW)

6.180.000 ₫

Samsung 970 EVO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E1T0BW)

Samsung 970 EVO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E1T0BW)

11.380.000 ₫

Samsung 970 EVO 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E2T0BW)

Samsung 970 EVO 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7E2T0BW)

22.480.000 ₫

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

8.280.000 ₫

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

15.380.000 ₫