PCIe NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

Samsung 970 EVO Plus 250GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S250BW)

2.490.000 ₫

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

Samsung 970 EVO Plus 500GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S500BW)

3.872.000 ₫

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S1T0BW)

7.460.000 ₫

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

Samsung 970 EVO Plus 2TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7S2T0BW)

15.520.000 ₫

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

Samsung 970 PRO 512GB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P512BW)

5.920.000 ₫

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

Samsung 970 PRO 1TB - NVMe PCIe M.2 2280 SSD (MZ-V7P1T0BW)

10.050.000 ₫