(PERC) Series 8

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Adapter RAID Controller, 8-Port Internal ( Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

2.800.000 ₫

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H310 Integrated RAID Controller, 8-Port Internal (Supports non-RAID, 0,1,5,10,50 )

2.530.000 ₫

PERC H710 Adapter 6Gb/s SAS PCI-Express 2.0 2x4 Internal 512MB NV Flash Backed Cache 0,1,5,6,10,50,60 32 Hardware RAID

PERC H710 Adapter 6Gb/s SAS PCI-Express 2.0 2x4 Internal  512MB NV Flash Backed Cache 0,1,5,6,10,50,60 32 Hardware RAID

7.500.000 ₫

PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache, Mini-Type

6.916.000 ₫

PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

PERC H710p Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache (Mini-Type)

7.692.000 ₫