• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Performance Desktop

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

$316.35

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

$275.10

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

$224.32

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

$138.08

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

$79.55

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

$70.29