Performance Desktop

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

1.578.000 ₫

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX )

1.786.000 ₫

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

3.100.000 ₫

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

Western Digital 4TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD4004FZWX)

5.036.000 ₫

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

Western Digital 5TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5001FZWX)

6.176.000 ₫

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

Western Digital 6TB 7200 RPM Cache 128M Black SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD6001FZWX)

7.102.000 ₫