Performance Desktop

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

Western Digital Black 500GB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD5003AZEX)

1.659.000 ₫

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX)

Western Digital Black 1TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD1003FZEX)

1.920.000 ₫

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

Western Digital Black 2TB 7200 RPM Cache 64M Dual Processor SATA 6.0Gb/s 3.5" Hard Drive (WD2003FZEX)

3.100.000 ₫

Western Digital Black 4TB - SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 256M 3.5" Hard Drive (WD4005FZBX)

Western Digital Black 4TB - SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 256M 3.5" Hard Drive (WD4005FZBX)

4.807.000 ₫

Western Digital Black 6TB - SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 256M 3.5" Hard Drive (WD6003FZBX)

Western Digital Black 6TB - SATA (6Gb/s) - 7200 Rpm, Cache 256M 3.5" Hard Drive (WD6003FZBX)

6.372.000 ₫