PowerEdge T140

PowerEdge T140 Tower Server phủ hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, sứ mạnh từ bộ xử lý mới nhất Intel® Xeon® E-2100 product family, hỗ trợ Ram lên đến 64GB 2666MT/s. 4x DDR4 DIMM slots, supports UDIMMs, và 4 x 3.5” cabled bays với các dòng ổ cứng Enterprise 

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Dell PowerEdge T140 E-2124

 • Intel® Xeon® E-2124 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
 • PERC S140, 6Gb/s SATA Software RAID ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
23.650.000 ₫

Dell PowerEdge T140 E-2134

 • Intel® Xeon® E-2134 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
 • PERC S140, 6Gb/s SATA Software RAID ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
29.200.000 ₫

Dell PowerEdge T140 E-2126G

 • Intel® Xeon® E-2126G 3.3GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • PERC S140, 6Gb/s SATA Software RAID ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
28.380.000 ₫

Dell PowerEdge T140 E-2144G

 • Intel® Xeon® E-2144G 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive
 • PERC H330 Adapter RAID Controller (RAID 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
29.950.000 ₫

Dell PowerEdge T140 E-2136

 • Intel® Xeon® E-2136 3.3GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • PERC S140, 6Gb/s SATA Software RAID ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
29.990.000 ₫

Dell PowerEdge T140 E-2146G

 • Intel® Xeon® E-2146G 3.5GHz, 12M cache, 6C/12T, turbo (80W)
 • 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None (3.5")
 • PERC S140, 6Gb/s SATA Software RAID ( RAID 0,1,5,10 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC9 Basic with Lifecycle Controller
 • Integrations: Microsoft® System Center; VMware® vCenterTM BMC Truesight.
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SATA/ SSD drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Power supplies: Single, Cabled Power Supply, 365W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Mini tower server (Tower 5U)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
31.150.000 ₫