PowerEdge T440

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge T440 3.5” Bronze 3104 (2CPU)

 • 2 x  Intel® Xeon® Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133
 • 32GB (2 x16GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • 2 x Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,691.07

Dell PowerEdge T440 3.5” Silver 4208

 • 1 x Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$1,959.10

Dell PowerEdge T440 3.5” Silver 4210

 • 1 x Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,299.25

Dell PowerEdge T440 3.5” Silver 4214

 • 1 x Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,561.89

Dell PowerEdge T440 3.5” Silver 4216

 • (1) Intel Xeon Silver 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge T440 3.5” Gold 5222

 • (1) Intel® Xeon® Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933
 • 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 RAID Controller 12Gb/s SAS PCI-Express 2x4 Internal (Raid 0,1,5,10,50)
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDrac9, Basic
 • PCIe: 2 x Gen3 slots (x 4); 2 x Gen3 slots (x 8); 1 x Gen3 slot (x16)
 • 8 x 3.5” Hot Plug Hard Drives: SAS/SATA (HDD/SSD)
 • DVD+/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 495W
 • Form factor: Tower
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá