PowerEdge T640

Máy chủ với phát triển quy mô lớn, hiệu suất cao nhất với khả năng nâng cấp 2 máy chủ và dung lượng nâng cấp nhiều nhất

View as Grid List
Sort by
Display per page
Filter by attributes
HDD
Processor

Dell PowerEdge T640 2.5" Bronze 3104 (2CPU)

 • 2 x Intel® Xeon® Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s 2UPI, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133
 • 32GB (2x 16GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
 • 2 x Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive,
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$3,435.95

Dell PowerEdge T640 2.5" Silver 4208

 • (1) Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None (2.5")
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,815.93

Dell PowerEdge T640 2.5" Silver 4210

 • (1) Intel Xeon Silver 4210 2.2G, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,966.63

Dell PowerEdge T640 2.5" Silver 4214

 • (1) Intel Xeon Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
 • 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None (2.5")
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$3,181.92

Dell PowerEdge T640 2.5" Silver 4216

 • (1) Intel Xeon Silver 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400
 • 32GB (2 x 16GB) RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None (2.5")
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$3,509.15

Dell PowerEdge T640 2.5" Gold 5218

 • (1) Intel® Xeon® Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666
 • 32GB (2 x 16GB) RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank
 • Hard Drive : None (2.5")
 • PERC H730P Adapter RAID Controller, 2GB NV Cache
 • On-Board Dual-Port 10GbE LOM
 • iDrac9, Enterprise
 • Slots PCIe: 8 x Gen 3 slots (4 x 8); 8 x Gen 3 slots (4 x 16)
 • 16x 2.5" NVMe, SAS/SSD/NVMe (HDD/SDD) Hot Plug Hard Drives
 • DVD +/-RW, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, Power Cord
 • Form factor: Tower 5U
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Call for pricing