• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

PRIMERGY RX2510 M2

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2660v4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2660v4 (14C/28T, 2.00 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 2.40 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,400 MHz, 105 W, AVX Base 1.70 GHz, AVX Turbo 2.40 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
72.220.000,00 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2650v4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2650v4 (12C/24T, 2.20 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: 2.50 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,400 MHz, 105 W, AVX Base 1.80 GHz, AVX Turbo 2.50 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
65.290.000,00 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2650Lv4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2650Lv4 (14C/28T, 1.70 GHz, TLC: 35 MB, Turbo: 2.00 GHz, 9.6 GT/s, Mem bus: 2,400 MHz, 65 W, AVX Base 1.20 GHz, AVX Turbo 1.70 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
69.261.000,00 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2640v4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2640v4 (10C/20T-duplicate, 2.40 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: 2.60 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 90 W, AVX Base 2.00 GHz, AVX Turbo 2.60 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
59.600.000,00 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2630Lv4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2630Lv4 (10C/20T, 1.80 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: 2.00 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 55 W, AVX Base 1.30 GHz, AVX Turbo 2.00 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
51.507.000,00 ₫

FUJITSU Server PRIMERGY RX2510 M2 LFF E5-2623v4

 • (1) Intel® Xeon® processor E5-2623v4 (4C/8T, 2.60 GHz, TLC: 10 MB, Turbo: 2.90 GHz, 8.0 GT/s, Mem bus: 2,133 MHz, 85 W, AVX Base 2.20GHz, AVX Turbo 2.90 GHz)
 • 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC
 • Hard Drive : None (3.5")
 • Integrated RAID Controller (RAID 0,1,10)
 • PLAN CP 2x1Gbit Cu Intel I350-T2 LP
 • 1 x dedicated management LAN port for iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)
 • 4x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 450W hot-plug, 94% Platinum efficiency (1/2)
 • Cable powercord rack, 4m, black
 • Warranty : Made in Japan/ 04 years (Onsite 9x5 NBD)
47.349.000,00 ₫