• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

PRIMERGY TX1330 M1

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1220v3

$805.39
 • Intel Xeon E3-1220v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1231v3

$851.67
 • Intel Xeon E3-1231v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1241v3

$873.50
 • Intel Xeon E3-1241v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1271v3

$939.87
 • Intel Xeon E3-1271v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1275Lv3

$939.87
 • Intel Xeon E3-1275Lv3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M1 E3-1281v3

$1,217.37
 • Intel Xeon E3-1281v3 4C/4T 3.10GHz 8MB
 • 4GB (1x4GB) 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 • Hard Drive : None
 • Integrated RAID RAID 0, 1, 10
 • 2x1 Gbit Ethernet LAN onboard
 • 4 x 3.5-inch hot-plug SAS/SATA
 • DVD-ROM SATA
 • 1 standard power supply module 300W
 • Form factor: Mono Socket Tower Server
 • Warranty : Made in Japan/ 03year