• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Processor E3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)

$151.45

Intel® Xeon® Processor E3-1220  (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1220L (3M Cache, 2.20 GHz)

$151.45

Intel® Xeon® Processor E3-1220L  (3M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1225 (6M Cache, 3.10 GHz)

$149.22

Intel® Xeon® Processor E3-1225  (6M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)

$172.38

Intel® Xeon® Processor E3-1230  (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1235 (8M Cache, 3.20 GHz)

$192.43

Intel® Xeon® Processor E3-1235  (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1240 (8M Cache, 3.30 GHz)

$200.45

Intel® Xeon® Processor E3-1240  (8M Cache, 3.30 GHz)