Processor E3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1220  (8M Cache, 3.10 GHz)

$149.55

Intel® Xeon® Processor E3-1220L (3M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1220L  (3M Cache, 2.20 GHz)

$149.55

Intel® Xeon® Processor E3-1225 (6M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1225  (6M Cache, 3.10 GHz)

$147.35

Intel® Xeon® Processor E3-1230 (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1230  (8M Cache, 3.20 GHz)

$170.22

Intel® Xeon® Processor E3-1235 (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1235  (8M Cache, 3.20 GHz)

$190.01

Intel® Xeon® Processor E3-1240 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1240  (8M Cache, 3.30 GHz)

$197.93