Processor E3 v2 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2 (3M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1220L v2  (3M Cache, 2.30 GHz)

$149.55

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2 (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1220 v2  (8M Cache, 3.10 GHz)

$149.55

Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2 (8M Cache, 3.20 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1225 v2  (8M Cache, 3.20 GHz)

$165.38

Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2  (8M Cache, 3.30 GHz)

$170.22

Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1240 v2  (8M Cache, 3.40 GHz)

$197.93

Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel® Xeon® Processor E3-1245 v2  (8M Cache, 3.40 GHz)

$210.68