• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Processor E3 v5 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz)

$193.32

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v5  (8M Cache, 3.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)

$213.36

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v5  (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

$250.78

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v5  (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1235L v5 (8M Cache, 2.00 GHz)

$250.78

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1235L v5  (8M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v5 (8M Cache, 3.50 GHz)

$272.61

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v5  (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240L v5 (8M Cache, 2.10 GHz)

$278.84

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240L v5  (8M Cache, 2.10 GHz)