Processor E3 v5 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1220 v5  (8M Cache, 3.00 GHz)

4.340.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1225 v5  (8M Cache, 3.30 GHz)

4.790.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1230 v5  (8M Cache, 3.40 GHz)

5.630.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1235L v5 (8M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1235L v5  (8M Cache, 2.00 GHz)

5.630.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v5 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240 v5  (8M Cache, 3.50 GHz)

6.120.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240L v5 (8M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E3-1240L v5  (8M Cache, 2.10 GHz)

6.260.000 ₫