Processor E5 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Processor E5-2603 (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2603  (10M Cache, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

3.560.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2609 (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2609  (10M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

5.290.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2620  (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

7.090.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2630 (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630  (15M Cache, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

11.020.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2630L (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2630L  (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)

11.920.000 ₫

Intel® Xeon® Processor E5-2637 (5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® Processor E5-2637  (5M Cache, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)

15.930.000 ₫