Processor E5 v2 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2 (10M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2  (10M Cache, 1.80 GHz)

4.550.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2  (10M Cache, 2.50 GHz)

6.620.000 ₫

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v2  (15M Cache, 2.10 GHz)

9.140.000 ₫

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630 v2  (15M Cache, 2.60 GHz)

13.770.000 ₫

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630L v2 (15M Cache, 2.40 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630L v2  (15M Cache, 2.40 GHz)

13.770.000 ₫

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v2 (15M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v2  (15M Cache, 3.50 GHz)

22.410.000 ₫