Processor E5 v2 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2 (10M Cache, 1.80 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2603 v2  (10M Cache, 1.80 GHz)

$200.13

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2 (10M Cache, 2.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2609 v2  (10M Cache, 2.50 GHz)

$291.17

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2620 v2  (15M Cache, 2.10 GHz)

$402.01

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630 v2 (15M Cache, 2.60 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630 v2  (15M Cache, 2.60 GHz)

$605.66

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630L v2 (15M Cache, 2.40 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E5-2630L v2  (15M Cache, 2.40 GHz)

$605.66

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v2 (15M Cache, 3.50 GHz)

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-2637 v2  (15M Cache, 3.50 GHz)

$985.68