• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Processor E7 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

$775.95

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803  (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

$1,337.19

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820  (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

$1,783.07

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2830  (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

$2,563.92

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2850  (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

$3,678.40

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2860  (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

$4,236.53

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2870  (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)