Processor E7 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803 (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-2803  (18M Cache, 1.73 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI)

17.420.000 ₫

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820 (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2820  (18M Cache, 2.00 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

30.020.000 ₫

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2830 (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-2830  (24M Cache, 2.13 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

40.030.000 ₫

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2850 (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2850  (24M Cache, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

57.560.000 ₫

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2860 (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2860  (24M Cache, 2.26 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

82.580.000 ₫

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2870 (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-2870  (30M Cache, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

95.110.000 ₫