Processor E7 v2 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2 (24M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-2850 v2  (24M Cache, 2.30 GHz)

Gọi để biết giá

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2870 v2 (30M Cache, 2.30 GHz)

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2870 v2  (30M Cache, 2.30 GHz)

$4,183.33

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2880 v2 (37.5M Cache, 2.50 GHz)

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2880 v2  (37.5M Cache, 2.50 GHz)

$5,283.81

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2890 v2 (37.5M Cache, 2.80 GHz)

Intel® Xeon® 15 Cores Processor E7-2890 v2  (37.5M Cache, 2.80 GHz)

$6,384.29

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-4809 v2 (12M Cache, 1.90 GHz)

Intel® Xeon® 6 Cores Processor E7-4809 v2  (12M Cache, 1.90 GHz)

$1,210.44

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4820 v2 (16M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4820 v2  (16M Cache, 2.00 GHz)

$1,431.24