• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Processor E7 v3 Family

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3 (20M Cache, 2.00 GHz)

Intel® Xeon® 8 Cores Processor E7-4809 v3  (20M Cache, 2.00 GHz)

$1,210.44

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-4820 v3 (25M Cache, 1.90 GHz)

Intel® Xeon® 10 Cores Processor E7-4820 v3  (25M Cache, 1.90 GHz)

$1,486.66

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-4830 v3 (30M Cache, 2.10 GHz)

Intel® Xeon® 12 Cores Processor E7-4830 v3  (30M Cache, 2.10 GHz)

$2,147.74

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E7-4850 v3 (35M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® 14 Cores Processor E7-4850 v3  (35M Cache, 2.20 GHz)

$2,972.00

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E7-8860 v3 (40M Cache, 2.20 GHz)

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E7-8860 v3  (40M Cache, 2.20 GHz)

$4,018.83

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E7-8867 v3 (45M Cache, 2.50 GHz)

Intel® Xeon® 16 Cores Processor E7-8867 v3  (45M Cache, 2.50 GHz)

$4,623.61