• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Processor x3500M4

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5942)

$645.88

Intel Xeon Processor E5-2603 4C 1.8GHz 10MB Cache 1066MHz 80W for IBM System x3500 M4

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

$648.11

Intel Xeon Processor E5-2603 v2 4C 1.8GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9128)

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5944)

$748.33

Intel Xeon Processor E5-2609 4C 2.4GHz 10MB Cache 1066MHz 80W (90Y5944)

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9129)

$740.31

Intel Xeon Processor E5-2609 v2 4C 2.5GHz 10MB Cache 1333MHz 80W (46W9129)

Intel Xeon Processor E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W (90Y5945)

$952.78

Intel Xeon Processor E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W (90Y5945) 

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W9130)

$852.56

Intel Xeon Processor E5-2620 v2 6C 2.1GHz 15MB Cache 1600MHz 80W (46W9130)