RAID Card Bundled Solutions

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Sans Digital EliteSTOR ES208X6+BHG - 2U 8 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

Sans Digital EliteSTOR ES208X6+BHG - 2U 8 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

$3,763.70

Sans Digital EliteSTOR ES316X6+BHG - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

Sans Digital EliteSTOR ES316X6+BHG - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

$4,984.37

Sans Digital EliteSTOR ES316X6+BSHG - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount (Single PS)

Sans Digital EliteSTOR ES316X6+BSHG - 3U 16 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount (Single PS)

$4,170.59

Sans Digital EliteSTOR ES424X6+BHG - 4U 24 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

Sans Digital EliteSTOR ES424X6+BHG - 4U 24 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount Solution

$6,205.04

Sans Digital EliteSTOR ES424X6+BSHG - 4U 24 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount (Single PS)

Sans Digital EliteSTOR ES424X6+BSHG - 4U 24 Bay 6G SAS/SATA PCIe 2.0 x8 RAID 0/1/5/6/10/50 Rackmount (Single PS)

$4,984.37

Sans Digital TowerRAID TR8X+BHG - 8 Bay 6G SAS/SATA RAID 5/6/50 Tower w/ 6G PCIe 2.0 x8 Controller (Black)

Sans Digital TowerRAID TR8X+BHG - 8 Bay 6G SAS/SATA RAID 5/6/50 Tower w/ 6G PCIe 2.0 x8 Controller (Black)

$2,136.15
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.