Riser Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

DELL REAR CENTER RISER BOARD FOR DELL EMC POWEREDGE R740 / R740XD - BOTTOM SLOT4 PCI-E 3.0 X8 ( X16 WIRE ) ( CPU1 / LPHL ) (0DGGT3)

DELL REAR CENTER RISER BOARD FOR DELL EMC POWEREDGE R740 / R740XD - BOTTOM SLOT4 PCI-E 3.0 X8 ( X16 WIRE ) ( CPU1 / LPHL ) (0DGGT3)

5.860.000 ₫

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

4.800.000 ₫

Dell Riser Card 2 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0N11WF)

Dell Riser Card 2 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0N11WF)
3.750.000 ₫

Dell Riser Card 3 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0DT9H6)

Dell Riser Card 3 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0DT9H6)
4.350.000 ₫

Riser Card Dell PowerEdge R230/R330

Riser Card Dell PowerEdge R230/R330
2.400.000 ₫

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)
2.400.000 ₫