• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Riser Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

Dell Riser Card 1 Two X8 Slots for PowerEdge R730/R730XD (04KKCY)

4.800.000,00 ₫

Dell Riser Card 2 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0N11WF)

Dell Riser Card 2 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0N11WF)
3.750.000,00 ₫

Dell Riser Card 3 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0DT9H6)

Dell Riser Card 3 Two X8 Slots for PowerEdge R730 (0DT9H6)
4.350.000,00 ₫

Riser Card Dell PowerEdge R230/R330

Riser Card Dell PowerEdge R230/R330
2.400.000,00 ₫

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)

Dell R220 RISER BOARD (057T4R)
2.400.000,00 ₫