DDR4 DIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 8GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

Samsung 8GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

$109.96

Samsung 16GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

Samsung 16GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

$241.91

Samsung 32GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

Samsung 32GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) RDIMM ECC Server Memory

$461.83

Samsung 64GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) LRDIMM ECC Server Memory

Samsung 64GB DDR4 PC4-19200 (2400MHz) LRDIMM ECC Server Memory

$747.73

Samsung 8GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

Samsung 8GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

$118.76

Samsung 16GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

Samsung 16GB 288-Pin DDR4 SDRAM ECC Registered DDR4 2666 (PC4 21300) Server Memory

$215.52