DDR4 DIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$93.00

Samsung 32GB 2Rx8 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx8 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$170.08

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$383.21

Samsung 128GB 4Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 4Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$766.42

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Samsung 8GB 1Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$73.20

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666MHz PC4-21300 ECC UDIMM Memory

$116.25