DDR4 DIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$92.57

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$170.08

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 64GB (1x 64GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$322.93

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$93.00

Samsung 32GB 2Rx8 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx8 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$170.08

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 PC4-2933Y ECC RDIMM Server Memory

$383.21