Samsung SM863a 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5" Enterprise Internal Solid State Drive

Samsung SM863a 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5" Enterprise Internal Solid State Drive

Manufacturer: Samsung
$383.21

Chia sẻ sản phẩm:

Samsung SM863a 1.92TB SATA 6Gb/s 2.5" Enterprise Internal Solid State Drive

Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.