SAN24B-4 Express

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước

IBM System Storage SAN24B-4 Express

249824E Express IBM System Storage SAN24B-4 1
45W0501 SFP 8 Gbps SW 8-Pack 1
39M5697 5m Fiber Optic Cable LC-LC 6
39Y7923 Line cord - 2.8m, 10A/250V, C13 to BS 1363/A (UK) 2
$4,133.48