SATA Internal

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 250 GB Internal (MZ-76E250BW)

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 250 GB Internal (MZ-76E250BW)

2.530.000 ₫

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB Internal (MZ-76E500BW)

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB Internal (MZ-76E500BW)

4.750.000 ₫

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 1TB Internal (MZ-76E1T0BW)

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 1TB Internal (MZ-76E1T0BW)

9.600.000 ₫

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 2TB Internal (MZ-76E2T0BW)

Samsung SSD 860 EVO SATA III 2.5 inch 2TB Internal (MZ-76E2T0BW)

17.740.000 ₫

Samsung 860 PRO 1TB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76P1T0BW)

Samsung 860 PRO 1TB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76P1T0BW)W)

12.800.000 ₫

Samsung 860 PRO 256GB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76P256BW)

Samsung 860 PRO 256GB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-76P256BW)

3.550.000 ₫