SATA & SAS 2.5-inch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

Toshiba 147GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK1401GRRB)

6.279.000 ₫

Toshiba 300GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2300RC)

Toshiba 300GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2300RC)

4.577.000 ₫

Toshiba 300GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK3001GRRB)

Toshiba 300GB 15000 RPM 32MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MK3001GRRB)

7.912.000 ₫

Toshiba 450GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2450RC)

Toshiba 450GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2450RC)

6.164.000 ₫

Toshiba 600GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2600RC)

Toshiba 600GB 10000 RPM 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Hard Drive (MBF2600RC)

7.360.000 ₫