• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

NAS Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Red NAS Hard Drive 1TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD10EFRX)

$72.87

Western Digital Red NAS Hard Drive 1TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD10EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 2TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD20EFRX)

$105.17

Western Digital Red NAS Hard Drive 2TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD20EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 3TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD30EFRX)

$127.44

Western Digital Red NAS Hard Drive 3TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD30EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 4TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD40EFRX)

$178.08

Western Digital Red NAS Hard Drive 4TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD40EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD60EFRX)

$280.62

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB Intellipower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD60EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB Intellipower 128MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD6002FFWX)

$301.20

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB Intellipower 128MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD6002FFWX)