NAS Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Red 1TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD10EFRX)

WD Red 1TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD10EFRX)

1.481.000 ₫

WD Red 2TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD20EFRX)

WD Red 2TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD20EFRX)

2.015.000 ₫

WD Red 3TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD30EFRX)

WD Red 3TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD30EFRX)

2.583.000 ₫

WD Red 4TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD40EFRX)

WD Red 4TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD40EFRX)

3.105.000 ₫

WD Red 6TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD60EFRX)

WD Red 6TB NAS Hard Drive Intellipower - 5400 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD60EFRX)

4.837.000 ₫

WD Red™ Pro 6TB NAS Hard Drive - 7200 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD6003FFBX)

WD Red™ Pro 6TB NAS Hard Drive - 7200 RPM Class, SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache 3.5" (WD6003FFBX)

5.980.000 ₫
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.