• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

NAS Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Red NAS Hard Drive 1TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD10EFRX)

$75.14

Western Digital Red NAS Hard Drive 1TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD10EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 2TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD20EFRX)

$110.69

Western Digital Red NAS Hard Drive 2TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD20EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 3TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD30EFRX)

$137.10

Western Digital Red NAS Hard Drive 3TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD30EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 4TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD40EFRX)

$187.88

Western Digital Red NAS Hard Drive 4TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD40EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 5TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD50EFRX)

$238.66

Western Digital Red NAS Hard Drive 5TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD50EFRX)

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD60EFRX)

$294.52

Western Digital Red NAS Hard Drive 6TB IntelliPower 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive (WD60EFRX)