SATA & SAS 3.5-inch

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03SCA100)

3.151.000 ₫

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

Toshiba 1TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA100)

2.392.000 ₫

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

Toshiba 2TB 7.2K 128 MByte 512e Cache Cloud Tomcat SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MC04ACA200E)

3.611.000 ₫

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

Toshiba 2TB 7200 rpm 64 MByte Cache NL SAS 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MK2001TRKB)

3.245.000 ₫

Toshiba 2TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA200)

Toshiba 2TB 7200 rpm 64Mb Cache NL SATA 6.0Gb/s 3.5" Enterprise Hard Drive (MG03ACA200)

4.922.000 ₫

Toshiba 300GB 10K 3.5" (2.5"HDD) 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Slim FITT Hard Drive (MBF230LRC#LF)

Toshiba 300GB 10K 3.5" (2.5"HDD) 16MB Cache SAS 6Gb/s 2.5" Enterprise Slim FITT Hard Drive (MBF230LRC#LF)

4.485.000 ₫