3.5" Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Seagate Exos 1TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST1000NM0008)

Seagate Exos 1TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST1000NM0008)

2.450.000 ₫

Seagate Exos 2TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST2000NM0055)

Seagate Exos 2TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST2000NM0055)

3.855.000 ₫

Seagate Exos 4TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST4000NM0035)

Seagate Exos 4TB SATA 6Gb/s 128MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST4000NM0035)

5.450.000 ₫

Seagate Exos 6TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST6000NM0115)

Seagate Exos 6TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST6000NM0115)

7.440.000 ₫

Seagate Exos 8TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST8000NM0055)

Seagate Exos 8TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST8000NM0055)

9.140.000 ₫

Seagate Exos 10TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST10000NM0086)

Seagate Exos 10TB SATA 6Gb/s 256MB Cache 3.5-Inch Enterprise Hard Drive (ST10000NM0086)

11.400.000 ₫