• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Plextor M6 Pro 128GB SSD 2.5" SATA(3) - DDR 3 Cache 256MB SMB Server (PX-128M6Pro)

Plextor M6 Pro 128GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 330MB/s - DDR 3 Cache 256MB SMB Server Plex Turbo - True Protect ( firmware Update ) - True Speed ( Exclusive software bundle )

$91.31

Plextor M6 Pro 256GB SSD 2.5" SATA(3) - DDR 3 Cache 512MB Ent Server Plex Turbo (PX-256M6Pro)

Plextor M6 Pro 256GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 490MB/s - DDR 3 Cache 512MB Ent Server Plex Turbo - True Protect ( firmware Update ) - True Speed ( Exclusive software bundle )

$156.79

Plextor M6 Pro 512GB SSD 2.5" SATA(3) - DDR 3 Cache 768MB Ent Server (PX-512M6Pro)

Plextor M6 Pro 512GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 490MB/s - DDR 3 Cache 768MB Ent Server Plex Turbo - True Protect ( firmware Update ) - True Speed ( Exclusive software bundle )

$325.17

Plextor M6 Pro 1T SSD 2.5" SATA(3) - DDR 3 Cache 1024MB Ent Server

Plextor M6 Pro 1T SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 490MB/s - DDR 3 Cache 1024MB Ent Server Plex Turbo - True Protect ( firmware Update ) - True Speed ( Exclusive software bundle  )

$590.65