SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 430MB/s Green / 3D NAND SATA SSD Green

$32.99

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 435MB/s Green (WDS240G1G0A)

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 435MB/s  Green (WDS240G2G0A)

$45.35

WD 480GB SSD 2.5" SATA(3), 3D NAND SATA SSD Read 545MB/s Write 465MB/s Green (WDS480G2G0A)

 WD 480GB SSD 2.5" SATA(3), 3D NAND SATA SSD Read 545MB/s Write 465MB/s Green (WDS480G2G0A)

$87.57

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

$62.55

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K) - MTTF 1.75 M Hours (WDS500G2B0A)

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K) - MTTF 1.75 M Hours (WDS500G2B0A)

$96.94

WD 1 TB SSD 2.5" SATA(3) Read 560MB/s Write 530MB/s - (IOPS R/W 95K/84K), Endurance (TBW) 500

WD 1TB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS100T1B0A)

$210.55