SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3) Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

WD 120GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 540MB/s Write 405MB/s Green (WDS120G1G0A)

1.332.000 ₫

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 435MB/s Green (WDS240G1G0A)

WD 240GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 435MB/s  Green (WDS240G1G0A)

2.088.000 ₫

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

WD 250GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS250G1B0A)

2.413.000 ₫

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS500G1B0A)

WD 500GB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS500G1B0A)

4.130.000 ₫

WD 1TB SSD 2.5" SATA(3) Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS100T1B0A)

WD 1TB SSD 2.5" SATA(3)  Read 545MB/s Write 525MB/s - (IOPS R/W 100K/80K)-MTTF 1.750.000 Hours (WDS100T1B0A)

7.400.000 ₫