• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

SC813M

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

SuperChassis 813MT-300C / 813MT-300CB

7.200.000,00 ₫

1. 300W Power Supply2. 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive
    Bays
3. 1x Slim DVD ROM Drive (Optional)4. 1x Serial, 2 x USB Front Access I/O5. 3x 4cm 12,500 RPM PWM Fan6. 1x Full-height, Half-length
    I/O Expansion Slot
7. Power Switch & 5 LED Indicators

SuperChassis 813MTQ-280C / 813MTQ-280CB

8.300.000,00 ₫

1. 280W High-efficiency Power Supply

2. 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA Drive
    Bays

3. 1x Slim DVD ROM Drive (Optional)

5. 4x 4cm 12,500 RPM PWM Fan

6. 1x Full-height, Half-length
    I/O Expansion Slot

7. Power Switch / Reset &
    5 LED Indicators