Series Smart Switches

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco SF200-24 24-Port 10/100 Smart Switch SLM224GT-EU

Cisco SF200-24 24-Port 10/100 Smart Switch SLM224GT-EU

3.740.000 ₫

Cisco SF200-48 48-Port 10/100 Smart Switch SLM248GT-EU

Cisco SF200-48 48-Port 10/100 Smart Switch SLM248GT-EU

6.380.000 ₫

Cisco SG200-08 8-port Gigabit Smart Switch SLM2008T-EU

Cisco SG200-08 8-port Gigabit Smart Switch SLM2008T-EU

2.695.000 ₫

Cisco SG200-18 18-port Gigabit Smart Switch SLM2016T-EU

Cisco SG200-18 18-port Gigabit Smart Switch SLM2016T-EU

5.819.000 ₫

Cisco SG200-26 26-port Gigabit Smart Switch SLM2024T-EU

Cisco SG200-26 26-port Gigabit Smart Switch SLM2024T-EU

6.578.000 ₫

Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart Switch SLM2048T-EU

Cisco SG200-50 50-port Gigabit Smart Switch SLM2048T-EU

13.585.000 ₫