• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R220

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Dell PowerEdge R220 E3-1220 v3

$779.51
 • Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/4T, 80W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R220 E3-1231 v3

$861.92
 • Intel Xeon E3-1231 v3 3.4GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 80W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R220 E3-1240L v3

$1,002.23
 • Intel Xeon E3-1240L v3 2.0GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 25W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R220 E3-1241 v3

$890.42
 • Intel Xeon E3-1241 v3 3.5GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 80W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R220 E3-1271 v3

$957.68
 • Intel Xeon E3-1271 v3 3.6GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 80W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R220 E3-1281 v3

$1,246.33
 • Intel Xeon E3-1281 v3 3.7GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/8T, 82W
 • 8GB UDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC S110 Embedded SW RAID ( RAID Levels 0,1,5,10 )
 • Broadcom® 5720 dual-port 1Gb LOM
 • 2 x 3.5 internal cabled Hard Drives SATA
 • Non-redundant, 250W (80+ Silver)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty: 3 Year ProSupport and NBD On-site Service