• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R230

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug i3 7100

 • Intel Core i3 7100 3.9GHz, 3M cache, 2C/4T, no turbo (51W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
20.999.000 ₫

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug E3-1220 v5

 • Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
21.300.000 ₫ 20.900.000 ₫

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug E3-1225 v5

 • Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
Gọi để biết giá

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug E3-1220 v6

 • Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
21.500.000 ₫

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug E3-1225 v6

 • Intel Xeon E3-1225 v6 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (73W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
23.500.000 ₫

Dell PowerEdge R230 Non Hot-Plug E3-1230 v6

 • Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)
 • 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Dell PERC S130 Controller ( RAID 0,1,5,10)

 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • iDRAC8, Basic
 • 4 x 3.5” Non Hot-Plug SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Single, Cabled Power Supply, 250W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
22.700.000 ₫