Poweredge R320

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2403 v2

 • Intel® Xeon® E5-2403 v2 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
32.980.000 ₫

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2407 v2

 • Intel® Xeon® E5-2407 v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
32.980.000 ₫

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2420 v2

 • Intel® Xeon® E5-2420 v2 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
36.520.000 ₫

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2430 v2

 • Intel® Xeon® E5-2430 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 95W, Max Mem 1333MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
39.750.000 ₫

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2430L v2

 • Intel® Xeon® E5-2430L 2.00GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 60W, Max Mem 1333MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
41.120.000 ₫

Dell PowerEdge R320 3.5-in E5-2440 v2

 • Intel® Xeon® E5-2440 v2 1.90GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 1600 MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid H310 Integrated Mini -type ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual Hot Plug Power Supplies 550W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
46.070.000 ₫