• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R330

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1220 v5

$1,314.03
 • Intel® Xeon® E3-1220 v5 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1225 v5

$1,331.85
 • Intel® Xeon® E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1230 v5

$1,420.94
 • Intel® Xeon® E3-1230 v5 3.4GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1240 v5

$1,492.20
 • Intel® Xeon® E3-1240 v5 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (80W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1240L v5

$1,787.08
 • Intel® Xeon® E3-1240L v5 2.1GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (25W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R330 3.5” E3-1260L v5

$1,803.12
 • Intel® Xeon® E3-1260L v5 2.9GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (45W)
 • 8GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD drives
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 350W (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service