• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R430

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2603 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v4 1.7GHz,15M Cache,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
41.470.000 ₫

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2609 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
42.636.000 ₫

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2620 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
46.255.000 ₫

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2630 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
52.755.000 ₫

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2640 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz,25M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (90W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
58.885.000 ₫

Dell PowerEdge R430 3.5” E5-2650 v4

 • (1) Intel® Xeon® E5-2650 v4 2.2GHz,30M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • Raid PERC H330 Integrated Mini -type, No Cache (RAID 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 4 x 3.5” SAS, SATA, nearline SAS,SSD Hot-plug
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 550W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
64.055.555 ₫