• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R630

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Processor

Dell PowerEdge R630 E5-2603 v4

$2,182.63
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v4 1.7GHz,15M Cache,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R630 E5-2609 v4

$2,285.08
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
  • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
  • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R630 E5-2620 v4

$2,538.98
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
  • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
  • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R630 E5-2630 v4

$2,850.78
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
  • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R630 E5-2637 v4

$3,207.13
 • (1) Intel® Xeon® E5-2637 v4 3.5GHz,15M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,4C/8T (135W) Max Mem 2400MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
  • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
  • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R630 E5-2640 v4

$3,162.58
 • (1) Intel® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz,25M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (90W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
  • Raid PERC H730 Integrated Mini -type,1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
  • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+0), 750W
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service