• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R630

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2603 v3

53.200.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v3 1.6GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2603 v4

61.317.500,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v4 1.7GHz,15M Cache,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2609 v3

54.500.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2609 v4

63.500.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2620 v4

65.907.500,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Máy chủ Dell PowerEdge R630 E5-2623 v4

66.515.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2623 v4 2.6GHz, 10M Cache, 8.00GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 2.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA
 • Titanium efficiency 750W AC power supply (1/2)
 • Rack (1U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service