Poweredge R720

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

Dell PowerEdge R720 E5-2603v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v2 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHz Me Choose
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,445.51

Dell PowerEdge R720 E5-2609v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v2 2.50GHz,10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHz
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,536.56

Dell PowerEdge R720 E5-2620v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v2 2.10GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,647.40

Dell PowerEdge R720 E5-2630v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v2 2.60GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$2,851.05

Dell PowerEdge R720 E5-2640v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2640 v2 2.00GHz, 20M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$3,121.11

Dell PowerEdge R720 E5-2650v2

 • (1) Intel® Xeon® E5-2650 v2 2.60GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C, 95W, Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x4 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H710 Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache (Raid 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom® 5720 quad-port 1GbE Base-T
 • Remote management iDRAC7 Express
 • 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD: SAS, SATA
 • Two hot-plug 750W PSUs ( 1/2)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service
$3,399.53