• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R730xd

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge R730xd 3.5" E5-2683 v3

$3,830.29
 • (1) Intel® Xeon® E5-2683 v3 2.0GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 12 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD Hot-plug
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Redundant 1100W AC power supply (1+1)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R730xd 3.5" E5-2603 v4

$2,917.59
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v4 1.7GHz,15M Cache,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 12 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD Hot-plug
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Redundant 1100W AC power supply (1+1)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R730xd 3.5" E5-2609 v4

$3,011.14
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 12 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD Hot-plug
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Redundant 1100W AC power supply (1+1)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R730xd 3.5" E5-2620 v4

$3,224.94
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 12 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD Hot-plug
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Redundant 1100W AC power supply (1+1)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R730xd 3.5" E5-2630 v4

$3,465.48
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5”
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 12 x 3.5” HDD: SAS, SATA, Near-line SAS SSD Hot-plug
 • Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive
 • Dual, Hot-plug, Redundant 1100W AC power supply (1+1)
 • Rack (2U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service