• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge R930

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge R930 E7-4809 v3

$8,819.60
 • 2x Intel® Xeon® E7-4809 v3 2.0GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,No Turbo,HT,8C/16T (115W) Max Mem 1867 MHz
 • 16GB ( 2 x 8GB ) RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply Hot-plug redundant 750W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R930 E7-4809 v4

$8,886.41
 • 2x Intel Xeon E7-4809 v4 2.1GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI 8C/16T,HT,No Turbo115W DDR4 1:1 MaxMem1866Hz
 • 32GB ( 2 x 16GB) RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply, Redundant Configuration, 1100W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R930 E7-4820 v3

$9,772.83
 • 2x Intel® Xeon® E7-4820 v3 1.9GHz,25M Cache,6.4GT/s QPI,No Turbo,HT,10C/20T (115W) Max Mem 1867 MHz
 • 16GB ( 2 x 8GB ) RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply Hot-plug redundant 750W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R930 E7-4830 v3

$10,935.41
 • 2x Intel® Xeon® E7-4830 v3 2.1GHz,30M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (115W) Max Mem 1867 MHz
 • 16GB ( 2 x 8GB ) RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply Hot-plug redundant 750W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R930 E7-4850 v3

$12,650.33
 • 2x Intel® Xeon® E7-4850 v3 2.2GHz,35M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (115W) Max Mem 1867 MHz
 • 16GB ( 2 x 8GB ) RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply Hot-plug redundant 750W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge R930 E7-8860 v3

$14,824.94
 • 2x Intel® Xeon® E7-8860 v3 2.2GHz,40M Cache,9.6GT/s QPI,Turbo,HT,16C/32T (140W) Max Mem 1867 MHz
 • 16GB ( 2 x 8GB ) RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 2.5-inch
 • RAID PERC H730 Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache  ( RAID 0,1,5,6,10,50,60 )
 • Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network Daughter Card
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 24 x 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD
 • 1+1 Power Supply Hot-plug redundant 750W
 • Rack (4U), Dell Friction Rail Kit
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service