• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge T430

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge T430 E5-2683 v3

83.500.000,00 ₫ 75.900.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2683 v3 2.0GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (2/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T430 E5-2603 v4

36.337.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v4 1.7GHz,15M Cache,6.4GT/s QPI,6C/6T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (1/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T430 E5-2609 v4

36.400.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (1/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T430 E5-2620 v4

39.893.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (1/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T430 E5-2630 v4

59.070.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (1/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T430 E5-2640 v4

62.052.000,00 ₫
 • (1) Intel® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz,25M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T (90W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • PERC H330 Adapter 12Gb/s SAS PCI-Express 3.0 2x4 Internal No Cache ( Raid 0,1,5,10,50 )
 • On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
 • 8 x 3.5" HDD HDD hot-plug SAS, SATA, SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Hot-plug, redundant 495W power supply (1/2)
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service