• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

Poweredge T630

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng
Processor

Dell PowerEdge T630 E5-2603 v3

$2,516.70
 • (1) Intel® Xeon® E5-2603 v3 1.6GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • RAID PERC H730 12Gb/s SAS Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • On-Board Intel i350-AM2 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, Near-Line SAS,SSD, PCIe SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T630 E5-2609 v3

$2,538.98
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz,15M Cache,6.40GT/s QPI,No Turbo,No HT,6C/6T (85W) Max Mem 1600MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • RAID PERC H730 12Gb/s SAS Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • On-Board Intel i350-AM2 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, Near-Line SAS,SSD, PCIe SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T630 E5-2683 v3

$3,652.56
 • (1) Intel® Xeon® E5-2683 v3 2.0GHz,35M Cache,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,14C/28T (120W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2133MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • RAID PERC H730 12Gb/s SAS Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • On-Board Intel i350-AM2 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, Near-Line SAS,SSD, PCIe SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T630 E5-2609 v4

$2,761.69
 • (1) Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • RAID PERC H730 12Gb/s SAS Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • On-Board Intel i350-AM2 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, Near-Line SAS,SSD, PCIe SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service

Dell PowerEdge T630 E5-2620 v4

$2,850.78
 • (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz
 • 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
 • Hard Drive : None 3.5-inch
 • RAID PERC H730 12Gb/s SAS Adapter RAID Controller, 1Gb NV Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)
 • On-Board Intel i350-AM2 Dual Port 1Gb LOM
 • iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise
 • 8 x 3.5” SAS, SATA, Near-Line SAS,SSD, PCIe SSD
 • DVD ROM, SATA, Internal
 • Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
 • Tower (5U rackable)
 • Warranty : 3 Year ProSupport and NBD On-site Service