• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
 • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
 • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

PRIMERGY RX2530 M1

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Kích thước
Ổ cứng

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2603v3

51.900.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2603v3 (1.6GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2609v3

54.000.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2609v3 (1.9GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2620v3

56.490.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz/6-core/15MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2623v3

57.100.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2623v3 (3GHz/4-core/10MB/105W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2630Lv3

60.880.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2630Lv3 (1.8GHz/8-core/20MB/55W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M1 E5-2630v3

62.120.000,00 ₫
 • (1) Intel Xeon E5-2630v3 (2.4GHz/8-core/20MB/85W)
 • 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2133 R ECC
 • Hard Drive : None
 • Fujitsu PRAID EP400i, 8 ports int. RAID level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optional FBU based on LSI SAS3108
 • 4x1Gb T OCl14000-LOM interface
 • 4x 2.5" SFF SAS/SATA hot plug drives (4/8)
 • DVD-RW supermulti ultraslim SATA
 • 2xModular PSU 450W platinum hp
 • Form factor  1U Rack.
 • Warranty : Made in Japan/ 03year